Navigácia

Solidarita so škôlkou 2017

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom viacerých škôl a školských zariadení. Cirkevná materská škola bl. Imeldy v Košiciach sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii. Mesto Košice dlhodobo prispieva na mzdy a prevádzku materskej školy len 88% percent z toho čo prispieva svojim materským školám. Napríklad. v roku 2017 dostane každé dieťa v tejto cirkevnej škôlke o 209,04 EUR menej ako dieťa v mestskej škôlke; a o 553, 41EUR menej ako mestu poskytuje štát na jedného škôlkara z podielových daní, čo pri počte 85 detí predstavuje sumu 17 768,40 EUR, resp. 47 039,85 EUR za rok. Túto „nespravodlivosť“ sa nepodarilo vyriešiť žiadnou prosbou alebo sťažnosťou, pretože „žiaľ“ - všetko je v súlade s platnou legislatívou. Veríme, že sa ťažká finančná situácia v materskej škole môže zlepšiť solidaritou tých, ktorým záleží aj na deťoch z cirkevnej škôlky (rodičov, starých rodičov) alebo priateľov „sestier dominikánok“, ktoré sprostredkúvajú gesto Božieho záujmu o tých najmenších. Ak sa rozhodnete byť solidárni s touto škôlkou v núdzi aspoň malou symbolickou čiastkou, prispejete na energie, ktoré ročne škôlka platí vo výške minimálne 15 000,- EUR.

Svoje príspevky môžete poslať na účet materskej školy

SK76 0900 0000 0050 3505 9988,

ako variabilný symbol použite 9988

a do poznámky pre prijímateľa uveďte DAR.

Ďakujemeheart

 

cit. https://rehole.sk/projekt.php?i=19

 

 

 

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
    Moyzesova 8
    Košice
    040 01
  • +421 915948295
    +421 556257129

Fotogaléria