• Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Hymna materskej školy

   • 1. Či je slnko a či mráz, z našej škôlky počuť hlas:

    "Imelda, sestra Imelda, oroduj za nás".

    2. Včera, dnes a zajtra zas, na pomoc k nám príde včas.

    "Imelda, sestra Imelda, oroduj za nás". 

    piesen_o_bl._Imelde.mp3

  • Prihlásenie

  • Informácie

   Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   Naša CMŠ je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profecie v edukácií detí a žiakov II, ktorý významne podporujú pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, a členov inkluzívnych tímov. Materská škola vrámci projektu disponuje pedagogickými asistentmi.
   Členovia inkluzívneho tímu:

   • sociálni pedagógovia
   • školskí špeciálni pedagógovia
   • školskí psychológovia

   Cieľom národných projektov je:

   • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
   • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
   • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

    

   Viac o projekte sa dozviete na stránke https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2