Navigácia

Život v našej škôlke

Pondelok 10. 12. 2018

Vyjadrenie k dochádzke január

Milí rodičia!
Prosíme Vás o vyjadrenie (emailom, telefonicky alebo osobne v triede) k dochádzke Vašich detí počas zimných prázdnin - v dňoch 2.-4.1.2018 (streda - piatok).
 
MŠ bude v decembri počas prázdnin zatvorená, v januári bude prevádzka za predpokladu, že bude dostatočný záujem. O fungovaní alebo nefungovaní Vás ešte budeme informovať.
 
Termín na vyjadrenie: DO ŠTVRTKA 13. DECEMBRA (8.00 hod.)
 
Ďakujem Vám vopred za spoluprácu.
 
Za CMŠ
Monika Kontúrová

Vitajte!

Sme katolíckou škôlkou.

Poslaním našej materskej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je harmonicky rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca - prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

Kolektív MŠ

Novinky

 • Do priečinku Fotoalbum boli pridané fotografie

 • Vo štvrtok 28.9.2018 sa o 10,00h. konal na Hlavnej ulici Beh o pohár starostu . Memoriál Milana Kováča. Z našej materskej školy sa zúčastnili deti z 3. a 4.triedy. Najrýchlejšie nohy mal Maťko T. - 1.miesto a Ľudovít J. - 2.miesto, ktorí sa tešili zo zlatého a strieborného pohára, získali vecné ceny a krásne medaile.

  Srdečne im blahoželáme :-)

 • Milí naši rodičia!

  Ako aj po minulé roky, aj tohto roku sme sa zapojili do projektu

  „Domestos pre školy“,

  ktorú organizuje UNILEVER ČR, spol. s.r.o.

  Ako to funguje?

  Detičky (spolu s pani učiteľkami) budú plniť súťažné aktivity na tému „Zlepšenie hygienických návykov detí“ a tým získa naša materská škola body, za ktoré, ak ich budeme mať dosť, môžeme získať peknú finančnú odmenu.

  Ako nám ale viete pomôcť VY?

  1. Je to jednoduché. Navštívte stránku www.domestospre
 • Každý piatok o 8,00hod. chodí trieda Včielok a trieda Sovičiek cvičiť do telocvične. Preto Vás prosíme, aby ste svoje ratolesti nosili do škôlky maximálne do 7,45hod., nech sa detičky stihnú spokojne prezliecť. V prípade, že prídete po 8,00hod., môžete nosiť deti do triedy Lienok (PROSÍME ale, aby sa to nezneužívalo, nakoľko sa potom ruší samotné vzdelávanie na triede).

  Ďakujeme za pochopenie

 • Súhrn poplatkov a spôsob úhrady nájdete v https://msimeldy.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=1

  Úhrady už môžete posielať na príslušné účty - v poznámke, prosím, uveďte meno dieťaťa (v ďalších mesiacoch sa bude používať variabilný symbol, ktorý Vám oznámime začiatkom septembra).

  Pri poukazovaní peňazí Vás prosíme o dôslednú kontrolu čísla účtov, keďže stravné sa hradí Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského a školné sa hradí CMŠ bl. Imeldy. Omylom zaslané peniaze sa nebudú preposielať.

  Deti prihlasujeme na stravu automaticky od pondelka 3.9.2018. V prípade, že dieťa v pondelok nenastúpi, dajte nám, prosím, vedieť telefonicky, alebo mailom čím skôr - najneskôr do piatku 31. augusta do 12,00hod.

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria