Navigácia

OZ Imeldina rodina

Občianske združenie Imeldina rodina, Moyzesova 8, 040 01 Košice

Milí rodičia, členovia a sympatizanti občianskeho združenia,

chceme sa Vám poďakovať za Vašu všestrannú podporu, ktorú nám prejavujete odo dňa nášho vzniku, ktorým bol 4. september 2012.

OZ Imeldina rodina predstavuje priestor na aktívnu spoluprácu rodičov s CMŠ bl. Imeldy pri organizovaní aktivít pre deti a rodičov, ako aj pri zlepšovaní prostredia pre deti.

Vďaka nezištnej pomoci ochotných mamičiek a oteckov sa nám v uplynulom školskom roku podarilo zrealizovať prípravu mikulášskych balíčkov pre deti, „perníkovú“ zbierku na obnovu školského dvora, či júnový Deň otcov.

Finančné prostriedky, ktoré ste doposiaľ poukázali ako členské, resp. dary, na účet OZ Imeldina rodina, sa okrem uvedených akcií použili na nákup skriniek a stolov do 3. triedy, hračiek, kníh aj didaktických pomôcok.

V tomto roku plánujeme prispieť na realizáciu projektu Nadácie Volkswagen Bezpečne na cestách, do ktorého sa materská škola zapojila, a to kúpou bicyklov, kolobežiek a ochranných prilieb pre deti. Radi by sme pomohli aj s nákupom ďalších didaktických pomôcok, kníh, poprípade detského nábytku do tried.

Keďže naše OZ má po prvý raz možnosť uchádzať sa o 2 % z už zaplatených daní, obraciame sa na Vás s prosbou o Vašu podporu aj touto formou.

Pomôžete tým materskej škole, teda prostrediu, v ktorom Vaše deti trávia podstatnú časť dňa, a v neposlednom rade prvé dôležité roky predprimárnej edukácie.

Ďakujem Vám v mene nášho združenia ako aj v mene detí materskej školy bl. Imeldy.

 

Za OZ Imeldina rodina

                                       Jana Lukášová, predsedníčka

 

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
    Moyzesova 8
    Košice
    040 01
  • +421 915948295
    +421 556257129

Fotogaléria