Navigácia

Prevádzka MŠ

Materská škola v Košicach je v prevádzke v pracovných dňoch

od 6.00 hod. - do 17.00 hod

Upozornenia pre rodičov :

Príchod detí do materskej školy je do 8.15, po dohode s učiteľkou do 8.30hod

 

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu (ZMENA)

 • Deň vopred do 13,30h telefonicky alebo osobne (emailom do 12,00h, nakoľko poobede nevieme zaručiť sledovanie došlej pošty)
 • Výnimočne v aktuálny deň do 7,45h. - iba pri náhlom OCHORENÍ DIEŤAŤA popoludní, v noci, alebo cez víkend; odhlasovanie OSOBNE alebo TELEFONICKY na čísle 055/6257129

Pri  odhlásení stravy neskôr ako v riadnom termíne (t.j. pracovný deň vopred do 13,30hod.) odhlasuje sa IBA obed + olovrant, desiata sa už odhlásiť nedá.

 

Prosíme

- o dodržiavanie stanovených časov odhlasovania

- nežiadajte odhlásenie dieťaťa v aktuálny deň z iných dôvodov - dieťa odhlásené nebude. 

 

Usporiadanie dňa v materskej škole

06. 00 – 11.15 hod   
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí (príchod detí do MŠ)
Ranné a relaxačné cvičenia
Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity , hry a hrové činnosti (pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu „Rastieme v láske“)
Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku ( v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v  triede)
11.15 – 14.20 hod
Osobná hygiena, obed, príprava na odpočinok, spánok alebo odpočinok na ležadle, prípadne individuálna práca so staršími deťmi 
Relaxačné cvičeni
14.20 - 17.00 hod
Osobná hygiena, olovrant
Záujmová činnosť, hry individuálne i skupinové 
Záujmové krúžky, pohybové činnosti

Individuálna práca s deťmi, odchod detí domov

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria