Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy 2016/2020

Predseda Rady školy: Mgr. Čandová Eva

Ďalší členovia RŠ sú:

Veronika Sopková – zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Hovancová - zástupca rodičov

Mgr. Peter Marton – zástupca rodičov

RNDr. Alexander Vlček, PhD. – zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Krištófová – zástupca pedag. zamestnancov

Mgr. Eva Mošková - zástupca pedag. zam.

Mgr. Monika Kontúrová –zástupca nepedag. zamest.

Mgr. Beata Lopušňaková – menovaná zriaďovateľom

Mgr. Bernard Berberich –menovaný zriaďovateľom

Sr. Blanka Mária Chalupová –menovaná zriaďovateľom

s. M.Karola Dravecká –menovaná zriaďovateľom

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
    Moyzesova 8
    Košice
    040 01
  • +421 915948295
    +421 556257129

Fotogaléria