Navigácia

Prijímanie detí do Cirkevnej materskej školy Blahoslavenej Imeldy

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava – zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, vydala Usmernenie o prijímaní detí do materskej školy. Dokument zohľadňuje platnú legislatívu a doterajšiu prax. Tiež reaguje na aktuálnu požiadavku zo strany rodičov objasniť proces prijímania detí do materských škôl, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

O Spôsobe prijímania sa v čl. 2 stanovuje:

 1. Do katolíckej materskej školy sa prijímajú deti priebeže alebo v čase, ktorý je vymedzený pre podávanie žiadostí pre nasledujúci školský rok ako "zápis do materskej školy".
 2. V priebehu roka prijíma riaditeľ žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ, ktoré je potrebné po splnení základných podmienok (Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku) potvrdiť v čase zápisu podaním žiadosti o prijatie. Ak sa tak nestane, uchádzač je z evidencie na nasledujúci školský rok vyradený.

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu CMŠ, toto usmernenie odporúča naďalej uprednostniť aj dátum podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ.

Podľa odporúčania Ministerstva Školstva vedy, výskumu a športu SR, sa zápis pre školský rok 2016/2017 posúva na obdoie od 30. apríla do 31.mája. Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom prijímania žiadostí o prijatie detí do MŠ, zverejní na verejne prístupnom miedte aj ďalšie podmienky prijímania detí, prerokované s pedagogickou radou. Pred zverejnením sa k nim vyjadrí Rada školy.

 

Žiadosť do evidencie si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz: ziadost_do_evidencie.docx

Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz: Ziadost_KE.doc

 

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria