Navigácia

Prevádzka MŠ

Platby, školné, "ZRPŠ" (=OZ Imeldina rodina)

Prosíme, aby ste úhrady nevkladali osobne na účet, kvôli navyšujúcim sa poplatkom.

STRAVNÉ: 1,31€ /deň

zaplatiť do 5.dňa v aktuálnom mesiaci:

 • poštovou poukážkou alebo prevodom na účet

Číslo účtu : SK98 0900 0000 0050 4015 0831

Konštantý symbol: 0308

Variabilný symbol: 4-ciferné číslo (bude Vám pridelené v septembri, zatiaľ bez neho)

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa

Odlhlasovanie zo stravy: najneskôr deň vopred do 13,00hod. telefonicky iba na tel.číslo 055/6257 129, zapísaním na lístok na nástenke vo vestibule alebo e-mailom msimeldy@gmail.com.

 

ŠKOLNÉ: 60€ (deti do 3rokov), 31€ (3.-5r.), 18€ (prípravka)

zaplatiť do 10.dňa v aktuálnom mesiaci:

 • poštovou poukážkou alebo prevodom na účet

Číslo účtu SK76 0900 0000 0050 3505 9988

Symboly a správa pre prijímateľa: ako na stravu

Sumu stravného i školného Vám oznámime buď mailom (poprosím záujemcov, aby sa prihlásili emailom), alebo na lístku prostredníctvom triednych učiteliek vždy 25.dňa v mesiaci, resp. najbližší pracovný deň.

 

ZRPŠ: platí sa občianskemu združeniu Imeldina rodina zriadenému pri našej materskej škole 30€/rok/rodina (uhradiť do 30.9)

 • poštovou poukážkou alebo prevodom na účet

Číslo účtu: SK42 8330 0000 0026 0108 5862

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria