Navigácia

 • Pozvánka k Ježišovým jasliam

  Kostolom Krista Kráľa sa dňa 20.12.2017 ozýval spev, radosť a básničky, ktoré si vo vianočnej besiedke s názvom Pozvánka k Ježišovým jasliam pripravili deti našej materskej školy pre svojich rodičov. 

  Anjeli mali plné ruky práce, keď pozývali vločky, hviezdičky, pastierov a pastierky pozdraviť a obdarovať tancom, spevom a darmi malého Ježiška. 

  Na záver sme si spoločne s rodičmi zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc, po ktorej každé dieťa dostalo malý darček. Po tejto krásnej besiedke nasledovalo agapé, kde sme si pochutnali na dobrotách, ktoré napiekli šikovné mamičky.

   

  Týmto by sme sa chceli poďakovať trpezlivým pani učiteľkám za krásne premyslenú besiedku, detičkám za spoluprácu pri vytváraní vianočných dekorácií do Vianočnej burzy, rodičom za podporu a spomínané koláčiky (boli výborné :-) ) a v neposlednom rade Bohu, za silu zvládať niekedy nie ľahké situácie pri nacvičovaní programu.

   

 • Oznámenie o výške školného

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás informovať o finančnej situácii v našej materskej škole. Každoročne
  sa boríme s problémom pokrytia nákladov na mzdy a prevádzku školy. Napriek navýšeniu finančných prostriedkov z mesta Košice (Zmeny Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 138 s platnosťou od 10.10. 2017) sa aj v nasledujúcom kalendárnom roku predpokladá nepriaznivá finančná situácia vzhľadom na zvýšenie mzdy pedagogických zamestnancov od septembra 2017 a minimálnej mzdy od januára 2018.

   

  V roku 2018 predpokladáme:

  •  navýšenie nákladov na mzdy z 121 408,00 na 130 300,00 EUR,
  • celkový príjem vo výške 166 633,42 EUR a výdavky vo výške 171 156,00 EUR.

  Rada školy sa na zasadnutí 20. 10. 2017 podrobne zaoberala rozpočtom materskej školy na rok 2018 a navrhla zriaďovateľovi zvýšenie príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vidí tento problém neriešiteľný bez navýšenia finančného príspevku zákonného zástupcu a listom z 30.10.2017 stanovuje výšku príspevku rodičov detí nad tri roky sumou 31,00 EUR a výšku príspevku rodičov, ktorých dieťa má jeden rok pred plnením školskej dochádzky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou materskej školy na 18,00 EUR. Stanovená výška príspevku platí od 1. januára 2018.
   

  Podrobnejšie Vás budeme o finančnej situácii materskej školy informovať na najbližšom rodičovskom združení a ďakujeme Vám za pochopenie.
   

  S úctou

  Gabriela Petrusová

 • Domestos pre školy

  Vážení rodičia,

  aj tohto roku sa zapojila naša materská škola do súťaže nazvanej "Domestos pre školy 2017"

  Súťaž sa koná v termíne od 4.9. - 31.12.2017. Už teraz ale môžete školu podporiť účtenkami z nákupu produktov značky Domestos.

  Na tento účel je vo vestibule MŠ umiestnená označená obálka, do ktorej môžete účtenky vhadzovať.

  Princípom súťaže je zbieranie bodov, a to niekoľkými spôsobmi:

  1. S deťmi budeme plniť súťažné aktivity. Za splnenie všetkých aktivít získame na konci súťaže 500bodov

  2. Rodičia, príbuzní alebo priatelia školy sa zaregistrujú na https://www.domestospreskoly.sk/rodic/registrace, vyberú si školu, ktorú hcú podporovať, a na e-mail im budú chodiť informácie o úspenom splnení súťažných aktivít. Cez e-mail môžu za školu hlasovať. 

  3. Za splnenú aktivitu dostane škola od jedného užívateľa jeden bod.

  4. Škola zbiera body za nazbierané účtenky a účtenky môžu uživatelia tiež nahrávať na webe.

  Jeden výrobok =5bodov.
   

  Ďakujeme za pomoc :-) 

 • Odhlasovanie stravy

  Pokyny k odhlasovaniu stravy detí v šk. roku 2017/2018

  Strava sa odhlasuje v materskej škole (nie v GTA) deň vopred do 13:30hod.

  -telefonicky - pevná linka 055-6257 129 alebo mobil 09015 948 295

  -emailom - msimeldy(zavináč)gmail.com (iba do 12,00hod., keďže neskôr nevieme zabezpečiť sledovanie došlých emailov)

  - osobne - zapísaním na lístok na nástenke vo vestibule MŠ

  Prosíme Vás, aby ste využívali len uvedené spôsoby - oznámenie triednej učiteľke o neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je odhlásením stravy.

   

  NÁHLE OCHORENIE

  Ak sa prejaví choroba u dieťaťa v popoludňajších hodinách, v noci, resp. cez víkend, teda po riadnom termíne odhlásenia, môžete ho MIMORIADNE odhlásiť (iba obed+olovrant) najneskôr v aktuálny deň DO 7,45hod., a to:

  - telefonicky na pevnú linku 055-6257 129 (POPZOR - na mobilnom čísle sa rádno neodhlasuje!)

  - osobne v MŠ - zápisaním na lístok na nástenke (tiež do 7,45hod.)

   

  PROSÍME VÁS:

  • dodržujte čas a spôsob odhlasovania
  • mimoriadne odhlásenie využívajte len výnimočne
  • nežiadajte o mimoriadne odhlásenie dieťaťa v iných prípadoch, ako pri nečakanom ochorení (pretrvávajúce ochorenie, vyšetrenia, cetovanie,...) - dieťa odhlásené nebude.

   

  Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

  Za CMŠ

  Monika Kontúrová

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria