Navigácia

 • Pridané fotografie

  Do galérie Exkurzia ÚĽUV 15.3.2018 - Včielky, Život v triede Včielok boli pridané fotografie.

 • Jarné tvorivé dielne

  23. 3. 2018

  Pozývame Vás, milí rodičia, starí rodičia, na

  J A R N É  T V O R I V É  D I E L N E,

  ktoré sa uskutočnia 23.3.2018 o 16,00hod. v Sovičkovej triede.

   

  Tešíme sa na Vás :-) 

   

 • Informácie o zápise do CMŠ na šk.rok 2018/2019

  Zápis do  Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy

  Termín zápisu 

  2. mája 2018 (streda) od 15,00hod. - 16,30hod.

  3.mája 2018 (štvrtok) od 15,00hod. - 16,30hod.

  Miesto zápisu

  Trieda VRABČEKOV

  Podmienky prijatia do MŠ 

  - vek dieťaťa od 3r.-6r

  - prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5r. veku

  - deti z odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti z dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ak to kapacita MŠ dovoľuje),

   

  Ďalšie podmienky prijatia

  - prijímajú sa deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ,

  - deti, u ktorých rozhoduje dátum zaradenia do evidencie.

   

  Potrebné doklady

  - písomná žiadosť zákonného zástupcu,

  -  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s vyjadrením o očkovaní dieťaťa

  -  kópia rodného listu na overenie údajov v žiadosti

  - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   

  Na zápis príďte spolu s dieťaťom.

  Rodičia detí, ktorí majú prihlášku v evidencii sú povinní v tomto období potvrdiť svoj
  záujem o prijatie dieťaťa do MŠ na príslušný školský rok a to účasťou na zápise.

  V opačnom prípade budú z evidencie vyradení.

   

   

  V Košiciach 12.marca 2018                                             Gabriela Petrusová
                                                                                                                                                                                                                               riaditeľka MŠ

 • Odhlasovanie stravy

  Pokyny k odhlasovaniu stravy detí v šk. roku 2017/2018

  Strava sa odhlasuje v materskej škole (nie v GTA) deň vopred do 13:30hod.

  -telefonicky - pevná linka 055-6257 129 alebo mobil 09015 948 295

  -emailom - msimeldy(zavináč)gmail.com (iba do 12,00hod., keďže neskôr nevieme zabezpečiť sledovanie došlých emailov)

  - osobne - zapísaním na lístok na nástenke vo vestibule MŠ

  Prosíme Vás, aby ste využívali len uvedené spôsoby - oznámenie triednej učiteľke o neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je odhlásením stravy.

   

  NÁHLE OCHORENIE

  Ak sa prejaví choroba u dieťaťa v popoludňajších hodinách, v noci, resp. cez víkend, teda po riadnom termíne odhlásenia, môžete ho MIMORIADNE odhlásiť (iba obed+olovrant) najneskôr v aktuálny deň DO 7,45hod., a to:

  - telefonicky na pevnú linku 055-6257 129 (POPZOR - na mobilnom čísle sa rádno neodhlasuje!)

  - osobne v MŠ - zápisaním na lístok na nástenke (tiež do 7,45hod.)

   

  PROSÍME VÁS:

  • dodržujte čas a spôsob odhlasovania
  • mimoriadne odhlásenie využívajte len výnimočne
  • nežiadajte o mimoriadne odhlásenie dieťaťa v iných prípadoch, ako pri nečakanom ochorení (pretrvávajúce ochorenie, vyšetrenia, cetovanie,...) - dieťa odhlásené nebude.

   

  Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

  Za CMŠ

  Monika Kontúrová

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria