Navigácia

Život v našej škôlke

Utorok 19. 6. 2018

Informácie

Keďže nám už vonku vyšlo slniečko a doobedu je veľmi teplo, schádzame sa ráno od 7mej na školskom dvore. Pobyt vonku trvá do 9tej, kedy sa všetci presunieme do svojich tried, nadesiatujeme sa a až do obeda trávime edukačné aktivity v triedach. 

 

Vitajte!

Sme katolíckou škôlkou.

Poslaním našej materskej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je harmonicky rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca - prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

Kolektív MŠ

Novinky

 • Milí naši rodičia, starí rodičia a priatelia našej materskej školy.

  Radi by sme Vás pozvali na bohoslužbu slova pri príležitosti rozlúčky s našimi predškolákmi, ktorá sa bude konať dňa 20.6.2018 o 16,00hod. v Kostole Krista Kráľa. Budúci prváci si môžu doniesť svoje školské tašky, ktoré budú počas bohoslužby posvätené. Potom sa spoločne presunieme na nádvorie pred sochu Panny Márie, kde sa naši predškoláci rozlúčia s materskou školou krátkym programom, na ktorý ste samozrejme všetci srdečne pozvaní.

 • Do galérie Výlet na Alpinku 8.6.2018 boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia,

  pripomíname Vám možnosť prihlásiť svoje deti na prázdninovú dochádzku do MŠ.

  Termín uzávierky: piatok 22.6., 8.00 hod.

  Za CMŠ Monika Kontúrová

 • Pokyny k odhlasovaniu stravy detí v šk. roku 2017/2018

  Strava sa odhlasuje v materskej škole (nie v GTA) deň vopred do 13:30hod.

  -telefonicky - pevná linka 055-6257 129 alebo mobil 09015 948 295

  -emailom - msimeldy(zavináč)gmail.com (iba do 12,00hod., keďže neskôr nevieme zabezpečiť sledovanie došlých emailov)

  - osobne - zapísaním na lístok na nástenke vo vestibule MŠ

  Prosíme Vás, aby ste využívali len uvedené spôsoby - oznámenie triednej učiteľke o neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je odhlásením stravy.

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria