Navigácia

Život v našej škôlke

Sobota 20. 10. 2018

Vyjadrenie k dochádzke 29. a 31.októbra

Milí rodičia,

keďže v uvedených dňoch očakávame nižší počet detí (30.10. máme "jednorázový" štátny sviatok a od 31.10.2018 sú jesenné prázdniny) a potrebujeme tomu prispôsobiť prevádzku, prosíme Vás o vyjadrenie, či Vaše dieťa príde/nepríde do MŠ v pondelok 29.10. a v stredu 31.10. Svoje vyjadrenie môžete nahlásiť osobne v triede, emailom, či telefonicky.

Termín vyjadrenia : do pondelka 15.10.2018 - 8,00hod.

V piatok 2.11. /Dušičky/ bude škôlka ZATVORENÁ.

ďakujeme za spoluprácu, Kontúrová  

Vitajte!

Sme katolíckou škôlkou.

Poslaním našej materskej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je harmonicky rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca - prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

Kolektív MŠ

Novinky

 • Milí naši rodičia!

  Ako aj po minulé roky, aj tohto roku sme sa zapojili do projektu

  „Domestos pre školy“,

  ktorú organizuje UNILEVER ČR, spol. s.r.o.

  Ako to funguje?

  Detičky (spolu s pani učiteľkami) budú plniť súťažné aktivity na tému „Zlepšenie hygienických návykov detí“ a tým získa naša materská škola body, za ktoré, ak ich budeme mať dosť, môžeme získať peknú finančnú odmenu.

  Ako nám ale viete pomôcť VY?

  1. Je to jednoduché. Navštívte stránku www.domestospre
 • Každý piatok o 8,00hod. chodí trieda Včielok a trieda Sovičiek cvičiť do telocvične. Preto Vás prosíme, aby ste svoje ratolesti nosili do škôlky maximálne do 7,45hod., nech sa detičky stihnú spokojne prezliecť. V prípade, že prídete po 8,00hod., môžete nosiť deti do triedy Lienok (PROSÍME ale, aby sa to nezneužívalo, nakoľko sa potom ruší samotné vzdelávanie na triede).

  Ďakujeme za pochopenie

 • Súhrn poplatkov a spôsob úhrady nájdete v https://msimeldy.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=1

  Úhrady už môžete posielať na príslušné účty - v poznámke, prosím, uveďte meno dieťaťa (v ďalších mesiacoch sa bude používať variabilný symbol, ktorý Vám oznámime začiatkom septembra).

  Pri poukazovaní peňazí Vás prosíme o dôslednú kontrolu čísla účtov, keďže stravné sa hradí Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského a školné sa hradí CMŠ bl. Imeldy. Omylom zaslané peniaze sa nebudú preposielať.

  Deti prihlasujeme na stravu automaticky od pondelka 3.9.2018. V prípade, že dieťa v pondelok nenastúpi, dajte nám, prosím, vedieť telefonicky, alebo mailom čím skôr - najneskôr do piatku 31. augusta do 12,00hod.

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria