Navigácia

Život v našej škôlke

Kalendár

Pondelok 19. 3. 2018

Informácie

Pridané fotografie z exkurzie ÚĽUV - Včielky

Vitajte!

Sme katolíckou škôlkou.

Poslaním našej materskej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je harmonicky rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca - prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

Kolektív MŠ

Novinky

 • Do galérie Exkurzia ÚĽUV 15.3.2018 - Včielky, Život v triede Včielok boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2018

  Pozývame Vás, milí rodičia, starí rodičia, na

  J A R N É T V O R I V É D I E L N E,

  ktoré sa uskutočnia 23.3.2018 o 16,00hod. v Sovičkovej triede.

  Tešíme sa na Vás :-)

 • Zápis do Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy

  Termín zápisu

  2. mája 2018 (streda) od 15,00hod. - 16,30hod.

  3.mája 2018 (štvrtok) od 15,00hod. - 16,30hod.

  Miesto zápisu

  Trieda VRABČEKOV

  Podmienky prijatia do MŠ

  - vek dieťaťa od 3r.-6r

  - prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5r. veku

  - deti z odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti z dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ak to kapacita MŠ dovoľuje),

  Ďalšie podmienky prijatia

  - prijímajú sa deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ,

 • Pokyny k odhlasovaniu stravy detí v šk. roku 2017/2018

  Strava sa odhlasuje v materskej škole (nie v GTA) deň vopred do 13:30hod.

  -telefonicky - pevná linka 055-6257 129 alebo mobil 09015 948 295

  -emailom - msimeldy(zavináč)gmail.com (iba do 12,00hod., keďže neskôr nevieme zabezpečiť sledovanie došlých emailov)

  - osobne - zapísaním na lístok na nástenke vo vestibule MŠ

  Prosíme Vás, aby ste využívali len uvedené spôsoby - oznámenie triednej učiteľke o neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je odhlásením stravy.

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria