Navigácia

Život v našej škôlke

Kalendár

Streda 17. 1. 2018

Informácie

Kolektív Materskej školy bl.Imeldy Vám praje požehnaný Nový rok 2018 plný pokoja, lásky, Božieho požehnania a hojnosť milostí!

Vitajte!

Sme katolíckou škôlkou.

Poslaním našej materskej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je harmonicky rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca - prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

Kolektív MŠ

Novinky

 • Kostolom Krista Kráľa sa dňa 20.12.2017 ozýval spev, radosť a básničky, ktoré si vo vianočnej besiedke s názvom Pozvánka k Ježišovým jasliam pripravili deti našej materskej školy pre svojich rodičov.

  Anjeli mali plné ruky práce, keď pozývali vločky, hviezdičky, pastierov a pastierky pozdraviť a obdarovať tancom, spevom a darmi malého Ježiška.

  Na záver sme si spoločne s rodičmi zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc, po ktorej každé dieťa dostalo malý darček. Po tejto krásnej besiedke nasledovalo agapé, kde sme si pochutnali na dobrotách, ktoré napiekli šikovné mamičky.

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás informovať o finančnej situácii v našej materskej škole. Každoročne
  sa boríme s problémom pokrytia nákladov na mzdy a prevádzku školy. Napriek navýšeniu finančných prostriedkov z mesta Košice (Zmeny Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 138 s platnosťou od 10.10. 2017) sa aj v nasledujúcom kalendárnom roku predpokladá nepriaznivá finančná situácia vzhľadom na zvýšenie mzdy pedagogických zamestnancov od septembra 2017 a minimálnej mzdy od januára 2018.

 • Vážení rodičia,

  aj tohto roku sa zapojila naša materská škola do súťaže nazvanej "Domestos pre školy 2017"

  Súťaž sa koná v termíne od 4.9. - 31.12.2017. Už teraz ale môžete školu podporiť účtenkami z nákupu produktov značky Domestos.

  Na tento účel je vo vestibule MŠ umiestnená označená obálka, do ktorej môžete účtenky vhadzovať.

  Princípom súťaže je zbieranie bodov, a to niekoľkými spôsobmi:

  1. S deťmi budeme plniť súťažné aktivity. Za splnenie všetkých aktivít získame na konci súťaže 500bodov

 • Pokyny k odhlasovaniu stravy detí v šk. roku 2017/2018

  Strava sa odhlasuje v materskej škole (nie v GTA) deň vopred do 13:30hod.

  -telefonicky - pevná linka 055-6257 129 alebo mobil 09015 948 295

  -emailom - msimeldy(zavináč)gmail.com (iba do 12,00hod., keďže neskôr nevieme zabezpečiť sledovanie došlých emailov)

  - osobne - zapísaním na lístok na nástenke vo vestibule MŠ

  Prosíme Vás, aby ste využívali len uvedené spôsoby - oznámenie triednej učiteľke o neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je odhlásením stravy.

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria